پایداری تنوع زیستی در خلیج فارس

برای نجات تنوع زیستی گرمترین دریایی جهان

چرا خلیج فارس؟

اخبار

درباره ما

ما که هستیم؟
موسسه حفاظت از محیط زیست قشم یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در جزیره قشم و در قلب آب های نیلگون خلیج فارس واقع شده است. هدف این موسسه حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس از طریق پژوهش، توسعه راه کارهای علمی، آموزش و اطلاع رسانی و مشارکت مستقیم در اقدامات حفاظتی می ­باشد. 


کجا کار میکنیم؟
محدوده فعالیت ما پهنه خلیج فارس و همچنین آب های مجاور آن در دریای عمان را در بر می گیرد.


پژوهش بر روی تنوع زیستی دریایی

توسعه راه کارهای علمی

آموزش و اطلاع رسانی

مشارکت مستقیم در حفاظت

گونه های هدف

بدون شک تنوع زیستی در تمام اَشکال آن حائز اهمیت است! با این وجود ما در موسسه حفاظت از محیط زیست قشم بنا بر تجربه، تخصص و ظرفیت خود بیشتر بر روی حفاظت از چهار گروه جانوری متمرکز شده ایم که تهدیدات انسانی جمعیت های آنها در خلیج فارس را شدیدا تحت فشار قرار داده اند:

فعالیت های حفاظتی