خانواده ما در موسسه حفاظت از محیط زیست قشم روز به روز بزرگتر می شود و این برای همه ما باعث خوشحالیست. در کنار شما، مخاطبین و بزرگترین سرمایه این سازمان مردم نهاد، داوطلبینی که مشتاقانه ما را در مسیر حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس یاری می رسانند، و مشاورینی که بی دریغ ما را در مسیر درست هدایت می کنند، امروز مفتخریم به عضو جدید موسسه حفاظت از محیط زیست قشم، خانم هاله علی عابدی، که به عنوان دستیار اجرایی و محقق در زمینه پستانداران دریایی، به موسسه پیوسته اند خوش آمد بگوییم. 

زیست شناس دریا بودن برای زنان و دختران سرشار از چالش است و همه ما به این موضوع و دلایل آن به خوبی واقفیم. در این موسسه هرچند، ما همواره از محققین خانمی همچون هاله که علی رغم تمام چالش های پیش رو در مسیر شناخت و حفاظت از تنوع زیستی دریاهایمان محکم و استوار گام بر می دارند سپاسگزاریم. به جمع ما خوش آمدی هاله!

اگر می خواهید هاله را کمی بیشتر بشناسید اینجا کلیک کنید