هاله علی عابدی

    

هاله علی­ عابدی

دستیار اجرایی و زیست شناس پستانداران دریایی

علی رغم تمام چالش هایی که دانشمندان خانم برای پیشرفت در حوزه زیست شناسی دریا با آن رو به رو هستند، هیچ چیز نتوانسته مانع شود تا هاله دست از کاوش تنوع زیستی دریاهای کشورمان بردارد. در سال 1391، هاله مقطع کارشناسی خود در رشته شیلات را به پایان رسانید. اما اشتیاقی که برای شناخت و حفاظت از تنوع زیستی دریایی داشت او را به سمت زیست شناسی حفاظت سوق داد. همچنین، اگرچه هاله تنوع زیستی دریایی را در همه اشکال آن دوست دارد، اما علاقه او به پستانداران دریایی منحصر به فرد است. در نتیجه، هاله مقطع کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست شناسی دریا به اتمام رساند و پایان نامه خود با موضوع مطالعه برخی ویژگی های زیست بوم شناختی آب بازان کوچک آب­های ساحلی پیرامون جزایر قشم (جزایر قشم، لارک، هرمز و هنگام) در تنگه هرمز را با موفقیت به انجام رسانید (1392 – 1394). هاله از ابتدای سال 1401، از بین نزدیک به 100 متقاضی توانمند، به توصیه آقای دکتر وان ویره بیک، مشاور علمی موسسه حفاظت از محیط زیست قشم در حوزه آب بازان، به خاطر پشتکار و فعالیت های میدانی سختکوشانه اش، به عنوان دستیار اجرایی و محقق، به این موسسه ملحق شد. اگرچه به عنوان یک محقق جوان، هاله همچنان در حال آموزش و یادگیری است، علاقه و پشتکار وی کمک چشمگیری به موسسه جهت پیشرفت در مسیر ماموریتش، یعنی پایداری تنوع زیستی خلیج فارس، می نماید. هاله نه تنها در انجام امورات رسمی و اداری به موسسه کمک می کند، بلکه همچنین مشتاقانه در راستای تبدیل شدن به یک زیست شناس و حفاظت گرای دریایی خانم گام بر می دارد. مادامی که هاله در تمام پروژه های حفاظتی موسسه مشارکت دارد، تمرکز او همچنان بر روی گروه جانوری مورد علاقه اش، یعنی پستانداران دریایی است.