تیم ما

هیئت مدیره


محسن رضائی عطاقلی پور

موسس و مدیر عامل


نسرین حجازی

مدیر عملیات

         

   مشاورین علمی


دکتر نیکولاس پیلچر
مشاور علمی (لاک پشت های دریایی)

دکتر کوئن وان ویره بیک
مشاور علمی (آب بازان)


کوئن را بیشتر بشناسید


دکتر ریما جابادو
مشاور علمی (الاسموبرانش ها)


ریما را بیشتر بشناسید