کوئن وان ویره بیک


     


دکتر کوئن وان ویره بیک

مشاور علمی در زمینه آب بازان

دکتر وان ویره بیک محقق بین المللی است که در زمینه زیست شناسی و مسائل حفاظتی آب بازان (وال ها و دلفین ها)، صید ضمنی، صید مستقیم، برخورد با شناورها و آسیب شناسی بیماری های عفونی آنها فعالیت می نماید. وی با توجه به اطلاعاتی که به سبب علاقه بیش از حد خود به آب بازان در خصوص ریخت شناسی و تاکسونومی آنها به دست آورده بود، در سن 15 سالگی به عنوان داوطلب در موسسه رویال بلژیک و در بخش علوم طبیعی به شکل داوطلبانه به کار گرفته شد. وی  تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته جانورشناسی گذراند و درجه دکتری خود را به سبب انجام تحقیقات گسترده بر روی دلفین های داسکی در نیمکره جنوبی دریافت نمود. به عنوان یک مشاورعلمی او پروژه های زیادی را با حمایت موسسات علمی در کشورهای مختلف و همچنین سازمان های بین المللی همچون کنوانسیون گونه های مهاجر (CMS)، برنامه عمران سازمان ملل (UNESCO)، برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP)، گروه تخصصی آب بازان (Cetacean Specialist Group) اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، کنوانسیون بین المللی تجارت گونه های در معرض خطر انقراض گیاهی و جانوری (CITES) و کمیته بین المللی وال ها (IWC) انجام داده است. او در گشت های دریایی مرتبط با مطالعه پستانداران دریایی در تمام اقیانوس های جهان حضور داشته است، که نتیجه این تحقیقات در بیش از 150 مقاله و کتاب به چاپ رسیده است. او از اعضای هیات موسس مرکز مطالعات آب بازان کشور پرو، و عضو ارشد کارگروه علمی IWC است. کوئن به طور ثابت در جایی کار نمی کند و دائما برای انجام پروژه های حفاظت از آب بازان به کشورهای مختلف سفر می نماید که بیشتر آن کشورها در آمریکای جنوبی، غرب آفریقا و خاورمیانه قرار گرفته اند.