فعالیت های داوطلبانه

با تشکر از اینکه به کار داوطلبانه در موسسه حفاظت از محیط زیست قشم علاقه مند شده اید! سعی ما آن است تا تقریبا در تمام پروژه های خود با دانشجویان و علاقه مندان به شرکت در فعالیت های داوطلبانه همکاری داشته باشیم.

در حال حاضر موسسه حفاظت از محیط زیست قشم نیازی به داوطلب ندارد، اما به زودی و برای پروژه های پیش رو آماده ایم تا داوطلبانی را از بین دانشجویان و علاقه مندان انتخاب نماییم. هر گونه فرصتی که برای همکاری داوطلبانه با موسسه وجود داشته باشد از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین اگر مایلید اخبار مربوط به فرصت های همکاری با برایتان ایمیل شود در صفحه خانه به عضویت خبر نامه ما درآیید.