کنفرانس ماهی شناسی ایران هرساله توسط انجمن ماهی شناسی ایران با هدف توسعه علم ماهی شناسی، مدیریت شیلاتی و حفاظت از ماهیان برگزار می گردد.

امسال دهمین دوره ملی و دومین دوره بین المللی این کنفرانس در روزهای 19 و 20 اردیبهشت 1402در دانشگاه آزاد شهر بابل (استان مازندران) برگزار خواهد شد و جمع کثیری از دانشگاهیان، دانشجویان و مدیران از سراسر کشور در آن شرکت خواهند نمود.

موسسه حفاظت از محیط زیست قشم مفتخر است به عنوان یکی از حامیان کنفرانس ماهی شناسی ایران در این گردهمایی علمی حضور داشته باشد. همچنین، محسن رضائی عطاقلی پور، مدیرعامل و محقق این موسسه نیز در عصر اولین روز این کنفرانس (19 اردیبهشت) سخنرانی کلیدی درباره وضعیت کوسه ماهیان و سفره ماهیان در آب های جنوبی ایران ارائه خواهد نمود. 

منتظر دیدار شما در شهر زیبای بابل هستیم تا مهمترین یافته های علم ماهی شناسی و مدیریت شیلاتی را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.