بعد از حدود پنج سال استقرار در مرکز بین المللی رشد قشم، دفتر موسسه به پارک زیست فناوری خلیج فارس نقل مکان کرد، یکی از اعضای شبکه جهانی پارک های علم و فناوری (IASP) که هدف آن حمایت از ایده های نو و استارتاپ ها در جزیره قشم در میان آب های نیلگون خلیج فارس می باشد. 

هرچند این اتفاق چند هفته پیش افتاد، خواستیم امروز، 10 اردیبهشت، به مناسبت روز ملی خلیج فارس این خبر را به اطلاع شما عزیزان برسانیم. ما صمیمانه از مرکز رشد قشم بابت میزبانی ما طی پنج سال گذشته و از پارک زیست فناوری خلیج فارس برای اینکه میزبان جدید ما شده اند سپاسگزاریم.