نظر به فعالیت­ های موسسه حفاظت از محیط زیست قشم در راستای حفظ محیط­ زیست دریایی و تنوع زیستی خلیج فارس، این سازمان مردم نهاد از بین 34 سَمَن فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان هرمزگان از طرف اداره­ کل حفاظت از محیط زیست این استان به عنوان یکی از چهار سَمَن محیط زیستی برگزیده در سال 1399 معرفی شد. در همین راستا، آقای دکتر مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، در جلسه گردهمایی سَمَن ­ها در اردیبهشت ماه سال جاری با اعطای لوح تقدیر فعالیت­ های این موسسه را تجلیل نمودند.