پروژه پایش وظرفیت سازی جهت احیاء مناطق تخم گذاری لاک پشت های دریایی در استان بوشهر

نوع: پژوهش + توسعه راه کارهای حفاظتی

نقش موسسه حفاظت از محیط زیست قشم: همکار پروژه (مشاور بخش علمی)

مجری: آقای دکتر مجید عسکری حصنی، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

حامی و ناظر پروژه:   

زمان: 1393 - 1394

شرح فعالیت: سواحل ایرانی خلیج فارس در استان بوشهر تنوع منحصر به فردی از زیستگاه های دریایی را در بر می گیرد. سواحل جلگه ای رودخانه مُند که به عنوان غربی ترین حد پراکنش جنگل های مانگرو در خلیج فارس شناخته می شوند. آب سنگ های مرجانی خلیج نایبند، علفزارهای دریایی، جزایر خالی از سکنه ای همانند ام الگرم، نخیلو و خارکو، همه مثال هایی از این تنوع منحصر به فرد زیستگاهی در استان بوشهر هستند. از این رو برخی از مهمترین مناطق حفاظت شده دریایی کشورمان در سواحل این استان واقع شده اند، همانند پارک ملی دریایی نایبند، پارک ملی دیر-نخیلو، پناهگاه حیات وحش خارک و و اثر طبیعی-ملی خارکو، که همگی تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست کشور قرار گرفته اند.

سواحل ماسه ای متعددی در این مناطق حفاظت شده به عنوان زیستگاه های تولیدمثلی لاک پشت های دریایی شناخته می شوند. همانند آنچه در سایر زیستگاه های تخم گذاری لاک پشت های دریایی در جنوب ایران مشاهده می گردد، اکثر لانه سازی ها در این سواحل توسط لاک پشت های منقار عقابی صورت می پذیرد. هرچند لانه سازی توسط لاک پشت های سبز نیز به تعداد انگشت شمار، بویژه در جزیره خارکو قابل مشاهده است، و البته تنها یک مورد لانه سازی لاک پشت زیتونی نیز در پارک ملی دریایی نایبند مشاهده شده که تنها گزارش از تخم گذاری این گونه در خلیج فارس می باشد (منبع). لذا با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروژه ای با هدف مطالعه وضعیت تولید مثلی لاک پشت های دریایی در استان بوشهر به منظور توسعه راه کارهای حفاظتی و اجرای برنامه های آموزشی صورت پذیرفت که محققین موسسه حفاظت از محیط زیست قشم به عنوان مشاورعلمی در آن شرکت نمودند. یافته های حاصل از پایش های میدانی و تحقیقات پژوهشی این پروژه، آنچه در قالب مقالات علمی و گزارشات رسمی در اختیار محققین و مدیران متولی امر حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض قرار گرفت، توانستند نقش بسزایی در پر نمودن خلاء های مربوط به یافته های علمی در خصوص جمعیت های تولیدمثل کننده لاک پشت های دریایی سواحل جنوبی ایران داشته باشند. همچنین این پروژه به طور مستقیم نیز منجر به تدوین برنامه های حفاظتی برای مدیریت سواحل تخم گذاری لاک پشت های دریایی استان بوشهر شد که در اختیار سازمان محیط زیست کشور قرار گرفتند.  


 یافته های علمی منتشر شده در خصوص پروژه (برای دریافت متن کامل هر مقاله از اینجا به ما پیام دهید):

Monitoring hawksbill turtle nesting sites in some protected areas from the Persian Gulf