حفاظت


کمی صبر کنید...

مطالعه تنوع، پراکنش و وضعیت حفاظتی مارهای دریایی در خلیج فارس و دریای عمان

مطالعات بسیار گسترده ای که عمدتا توسط محققین استرالیایی و آمریکایی از  ابتدای هزاره سوم بر روی مارهای دریایی در قسمت شرقی محدوده جغرافیایی  پراکنش آنها (منطقه هند-آرام) صورت پذیرفته دانش ما در خصوص این خزندگان  دریایی منحصر به فرد را به کلی متحول نموده اند. اما آنچه در خصوص تنوع،  پراکنش و وضعیت حفاظتی این جانوران منحصر به فرد در سواحل جنوبی ایران  میدانستیم برای مدت ها محدود به منابع بسیار قدیمی بود. بنابراین در این  پروژه طی یک سری بررسی های میدانی در طول سواحل جنوبی ایران اقدام به  مطالعه این خزندگان به شدت سمی و کمتر شناخته شده نمودیم. نتایج به دست  آمده اطلاعات ارزشمندی در خصوص الگوهای پراکنش، زیستگاه ها و تهدیداتی که  مارهای دریایی در طول سواحل جنوبی ایران با آن مواجه هستند در اختیارمان  قرار داد.

دسته‌بندی