همکاران و حامیان


همکاران ما

موسسه حفاظت از محیط زیست قشم، به عنوان یک نهاد غیردولتی مستقل، در چهارچوب قوانین با نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان و متخصصین، و همچنین نهادهای غیردولتی حامی محیط زیست در سطح ملی و بین المللی همکاری می نماید تا با بهره گیری از دانش، تخصص و حمایت های معنوی آنها در مسیر حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس گام بردارد.  

                
                     


                            حامیان ما

موسسه حفاظت از محیط زیست قشم، به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی مستقل، فعالیت های خود در مسیر حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس را با حمایت های مردمی و نهادهای ملی و بین المللی حامی محیط زیست انجام می دهد.